BREZPLAČNA DOSTAVA za naročila nad 50 €

Vaša izbira je dodana v košarico!

Poglej v košarico

Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

Podjetja SIMFONIJA STV d.o.o.

Uporabniki spletne strani www.you-need-it.si sprejemajo objavljene splošne pogoje poslovanja. Spletna prodajalna si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev na spletni strani www.you-need-it.si kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Vse spremembe splošnih pogojev so za uporabnike zavezujoč in so stalno dostopne na spletni strani pod rubriko ''Splošni pogoji poslovanja''.

Spletna prodajalna oz. ponudnik se zavezuje, da pri opravljanju svoje dejavnosti spoštuje materialne predpise Republike Slovenije, med drugim tudi:

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot),

Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT),

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC).

1. Podatki o podjetju

polno ime: SIMFONIJA STV, nepremičnine in trgovina, d.o.o.

kratko ime: SIMFONIJA STV d.o.o.

naslov: Šmartinska cesta 7, 1000, Ljubljana

matična številka: 6852394000

davčna številka: 39056007

TRR IBAN: SI56 028890263135452 Nova ljubljanska banka d.d.

Osnovni kapital 7.500,00 EUR

Datum vpisa subjekta v sodni register 21.05.2015.

Pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov in naročanjem po pošti so urejene v evropski zakonodaji.

2. Opredelitev

E-trgovanje je tista vrsta trgovanja (prodajanja in nakupovanja) na daljavo, kjer za namen sklenitve prodajne pogodbe prodajalec in kupec kot sredstvo za komunikacijo na daljavo uporabljata z internetom povezan računalnik. Potrošniku je omogočeno, da nakupuje blago po svetu, ne da bi se premaknil iz svojega doma.

Uporabnik je oseba, ki uporablja sistem spletne prodajalne, tj. kupec oz. potrošnik v naši trgovini,

Spletna prodajalna je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku – kupcu.

3. Splošno

Pravila in pogoji veljajo za spletno prodajalno www.you-need-it.si in so namenjeni opredelitvi in pojasnitvi pravic in obveznosti prodajalca/dobavitelja in kupca/potrošnika na drugi strani.

Potrošnik lahko kadarkoli v času pogodbenega odnosa zahteva predložitev pogodbenih pogojev na papirju. Poleg tega ima potrošnik pravico do spremembe sredstva za komuniciranje na daljavo, razen č je to nezdružljivo s sklenjeno pogodbo ali vrsto finančne storitve.

4. Prijava

Registracijo v naši spletni trgovini ni potrebna.
Obiskovalec, ko obiščete spletno stran na kateri koli način, ki je upravičen do nakupa in postati uporabnik. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne prodajalne, pravice in obveznosti uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

5. Postopek nakupa

Najprej poiščete in določite izdelek, ki ga želite kupiti. Lahko uporabite seznam kategorij v levem stolpcu ali iskanje zgoraj. Zaradi boljše preglednosti se lahko odločite, da se prikažejo samo izdelki za ženske ali moške.

Ko izberete izdelek in njegovo velikost in količino, uporabite gumb ''v košarico''. Nato lahko nadaljujete z nakupovanjem ali pa preidete na blagajno, kjer vnesete potrebne podatke, kot so naslov, način plačila, itd.

6. Postopek plačla

Plačilo je možno po povzetju ali po predračunu, s plačilno oziroma kreditno kartico, ali Pay/Pal.

7. Dostava

Ponudnik mora blago oziroma storitev dostaviti v obljubljenem času. Ob dobavi mora uporabniku nuditi še dodatne informacije glede pravice do odstopa, predvsem pogoje in način izvršitve same pravice. Zagotoviti mora vse potrebne informacije glede naslova, kamor se uporabnik lahko obrne v primeru pritožbe in informacije glede garancij ter servisa oziroma drugih storitev po zaključku pogodbe.

Dostava se opravi preko DPD po veljavnem ceniku na dan nakupa.

8. Potrošnikove pravice

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga sporoči po pošti (priporočena pošiljka), da odstopa od pogodbe, pri tem pa mu ni potrebno navajati razloga za svojo odločitev, prav tako ni določna nobena kazen.

Blago mora kupec nepoškodovano in v nespremenjeni količini v originalni embalaži in z vsemi pritiklinami na svoje stroške vrniti podjetju v 30 dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe. Če kupec pravilno vrne prejeto blago v roku za odstop od pogodbe (14 dni) brez posebnega sporočila o odstopu, se to šteje za odstop od pogodbe. Če kupec odstopi od pogodbe, mu bo spletna prodajalna vrnila vsa opravljena plačila, najkasneje v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Strošek vračila blaga podjetju nosi kupec, ki se je odločil izkoristiti pravico do odstopa.

Pri pogodbah, pri katerih je predmet blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali ki mu je že potekel rok uporabe, kupec nima pravice do odstopa od pogodbe.

Kupec ne more in ne sme neovirano uporabljati prejetega blaga ves čas do odstopa od pogodbe. Prav tako opravi tudi ogled in preizkus prejetega blaga zgolj v obsegu, ki je nujno potreben za ugotovitev dejanskega stanja in le kot je to običajno. Preizkus, ki odstopa od navedenega, je mogoč šteti za uporabo blaga, kar pomeni, da kupec s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

9. Garancija

Potrošnik lahko napake na kupljenem blagu uveljavlja iz naslova garancije, kot to predvideva Zakon o varstvu potrošnikov - ZVPOt.

Izdelki, pri katerih je to navedeno imajo vključno garancijo. Trajanje garancijske dobe je navedeno v opisu izdelka, glede na naravo izdelka samega. Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji in roki navedeni na garancijskem listu, ki je priložen izdelku.

Garancija ne velja v primeru okvar nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanskih poškodb, zaradi okvar nastalih v primeru višje sile, itd. Napako lahko reklamira kupec le v garancijskem roku.

Ponudnika se mora pisno obvestiti o napaki v navedenih rokih. Kupec mora natančno opisati napako in navesti svojo specifično zahtevo. Kot prodajalec imamo pravico, da stvar pregledamo in ocenimo morebitno napako in v primernem roku odgovorimo.

Za uveljavljanje garancije nam pišite na elektronski naslov ali po pošti (priporočena pošiljka).

10. Uveljavljanje stvarne napake

Potrošnik lahko napake na kupljenem blagu uveljavlja iz naslova stvarne napake, kot to predvideva Zakon o varstvu potrošnikov - ZVPOt.

Reklamacijo iz naslova stvarne napake lahko uveljavlja za vsak kupljeni izdelek, ki garancijo ima, pa tudi za izdelek, ki garancije nima. Iz naslova stvarne napake lahko kupec v naši spletni prodajalni napako reklamira pri prodajalcu in to v roku 2 mesecev od odkritja stvarne napake, oziroma v roku 2 let, ko je bilo blago prevzeto s strani kupca. Po preteku 2 let od nakupa ne odgovarjamo veča morebitne stvarne napake.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora potrošnik v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, mora ponudnik čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku.

Za uveljavljanje stvarne napake nam pišite na elektronski naslov ali po pošti (priporočena pošiljka).

11. Pravica potrošnika do ustrezne informiranosti

Potrošnik mora dobiti v času, ki je primeren glede na sredstvo komunikacije, najkasneje pa preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, nekatere ključe podatke.

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

- identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra)

- kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon)

- bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami)

dobavljivost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani, naj bi bil dobavljiv v razumljivem roku)

- pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave)

- vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določne, razvidno mora biti ali že vsebujejo davke in stroške prevoza

- način plačila in dostave

- časovno veljavnost ponudbe

- rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in za odstop; poleg tega tudi o tem, č in koliko stane kupca vračilo izdelka

- pojasnjen mora biti postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci

12. Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki se zbirajo za namene poslovanja med uporabnikom in prodajalcem, v skladu z zakonodajo. Prodajalec se zavezuje, da bo pri zbiranju in upravljanju s podatki spoštoval pravice imetnikov podatkov in jih ščitil pred zlorabo, kakor zavezuje zakonodaja in standardi varstva osebnih podatkov ter deloval po načelih dobre poslovne prakse.

Podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletni prodajalni ali kako drugače, so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam.

Ob naročilu izdelkov zbiramo vaše osebne podatke. Osebni podatek je vsaka informacija, ki vas identificira kot posameznika: ime in priimek, elektronski naslov, itd.

Vaše osebne podatke bomo uporabili zaradi izpolnitve sklenjenih pogodb oziroma vaših naročil, zaradi tehničnih razlogov administracije na spletni strani, za splošno komuniciranje in za namene neposrednega trženja.

Pri dostopanju do vsebin naše spletne prodajalne se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečni čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo. Te informacije se uporablja zgolj za ovrednotenje privlačnosti in obiskanosti naše strani ter eventualno izboljševanje spletne prodajalne. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

Posredovani osebni podatki so predmet vašega nadzora. Podatke se hrani, dokler je to potrebno za potrebe poslovanja. Od kupca oz. uporabnika se pričakuje in zahteva, da podajo verodostojne in ažurirane osebne podatke. V primeru, da temu ni tako, se izključi naša odgovornost za izvršitev pogodbenih določil.

Uporabniki imajo pravico do pritožbe in odpravo negativnih posledic v primeru kršitev in zlorab.

Vse spletne aktivnosti ponudnika so v skladu z evropsko zakonodajo (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC in Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije.

13. Izključtev odgovornosti

Pridržujemo si pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja. Nismo odgovorni za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima uporabnik zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani. Kot ponudnik ne zagotavljamo točnosti, popolnosti in pravilnosti vsebine, objavljene na spletni strani, niti ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti uporabnik zaradi zanašanja na objavljeno vsebino.

Ne odgovarjamo za škodo, ki utegne nastati na uporabnikovi strojni opremi, programski opremi ali drugi opremi zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik si mora zagotoviti ustrezno zaščitno opremo pred dostopom in uporabo spletne strani www.you-need-it.si.

Uporabnik mora zagotoviti ustrezno varnost in zaupnost podatkov, ki se uporabljajo za prijavo na spletni strani (e-mail, geslo).

Določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) glede pogodb, sklenjenih na daljavo, veljajo za razmerja med podjetjem in potrošniki. Potrošnik po ZVPot je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

14. Postopek pritožbe

Pritožbe glede delovanja spletne prodajalne ter glede pogodbenih in zakonskih obveznosti ponudnika oz. spletne prodajalne, se vlagajo po elektronski pošti ali navadni pošti (priporočena pošiljka) na naslov podjetja.

Za več informacij nas kontaktirajte preko naše elektronske pošte.

15. Elektronsko izdajanje račnov

Potrošniku je izpostavljeno dokazilo o nakupu v obliki elektronskega računa. Tega je mogoč kadarkoli prenesti iz povezave v poslanem e-mailu o odpremi pošiljke.