BESPLATNA DOSTAVA za narudžbe preko € 50

Proizvod je u dodan košaricu!

Idi u košaricu

Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

TVRTKA SIMFONIJA STV d.o.o.

Korisnici stranice www.you-need-it.si prihvaćaju uvjete, uključujući opće uvjete poslovanja. Trgovina zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave promjeni opće uvjete poslovanja na stranici www.you-need-it.si. Naši korisnici su obvezni upoznati se s uvjetima koji su dostupni na našoj stranici pod “Opći uvjeti poslovanja”. Online trgovina i prodavatelj jamče ispunjenje svojih pravnih obveza poslovanja kao što su:
Zakon o zaštiti prava potrošača (ZVPot),
Zakon o elektroničkom poslovanju na tržištu (ZEPT),
Zakon o sprječavanju rada na crno i ilegalnog zapošljavanja (ZPDZC).

1. PODACI O TVRTKI

Puni naziv: SIMFONIJA STV, nepremičnine in trgovina, d.o.o.
Naziv: SIMFONIJA STV d.o.o.
Adresa: Smartinska cesta 7, 1000, Ljubljana
Matični broj: 6852394000
OIB: 39056007
IBAN: SI56 028890263135452 Nova ljubljanska banka d.d.
Temeljni kapital: 7.500,00 eura
Datum upisa u sudski registar: 21.05.2015.
Pravila o zaštiti osobnih podataka određeni su u skladu sa zakonima EU.

2. OSNOVNI POJMOVI

Online trgovina je vrsta trgovanja na daljinu (prodaja i kupnja) u kojoj se koristi računalo spojeno na internet kao sredstvo komunikacije na daljinu.
Stoga, kupac može kupovati iz bilo kojeg dijela svijeta bez napuštanja svojeg doma. Korisnik je osoba koja koristi sustav online trgovine, odnosno naš kupac ili potrošač.
Online trgovina je informacijski sustav namijenjen za prodaju proizvoda korisniku – kupcu.

3. OPĆE ODREDBE

Pravila i uvjeti vrijede za za www.you-need-it.si online trgovinu i namijenjeni su za određivanje i pojašnjavanje prava i obveza prodavatelj/dobavljača i kupca/korisnika.

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti da mu se pruže uvjeti ugovornih uvjeta u papirnatom obliku. Korisnik ima pravo zatražiti promjenu sredstva komunikacije na daljinu, osim u slučajevima kada to nije u skladu s uvjetima sklopljenog kupoprodajnog ugovora ili vrstom financijske usluge.

4. PRIJAVA

Prijava u našu online trgovinu nije obvezna. Posjetitelj koji dođe na našu stranicu na bilo koji način ima pravo kupovati i postati naš korisnik. Opći uvjeti poslovanja određuju poslovni odnos prodavatelja i kupca, način poslovanja online trgovine, prava i obveze kupca/korisnika.

5. PROCEDURA KUPNJE

Prvo odaberite proizvod kojeg želite kupiti. Za lakši odabir možete koristiti popis kategorija proizvoda na lijevoj strani ili se poslužiti tražilicom na vrhu stranice. Kako bismo Vam olakšali kupnju, podijelili smo proizvode na “muške” i “ženske”. Nakon što ste odabrali vrstu određenog proizvoda, veličinu i količinu, kliknite na gumb Dodaj u košaricu. Nakon toga nastavite kupovati ili nastavite na plaćanje proizvoda prilikom čega ćete unijeti sve potrebne podatke, kao što je adresa dostave, način plaćanja itd.

6. PROCEDURA PLAĆANJA

Narudžbu možete platiti pouzećem prema ispostavljenom računu ili putem servisa PayPal.

7. DOSTAVA

Prodavatelj je dužan dostaviti narudžbu unutar definiranog roka. Prodavatelj je dužan pružiti korisniku dodatne informacije o pravu na raskid kupoprodajnog ugovora, uvjetima i načinu povratka proizvoda. Prodavatelj je dužan pružiti korisniku potpune informacije koje ovomu mogu biti od koristiti u slučaju bilo kakve pritužbe, korištenja garancija i servisa, kao i o korištenju ostalih usluga nakon sklapanja (završetka) ugovora. Dostavu narudžbi vrši dostavna služba DPD prema cijeni važećoj u trenutku svake pojedinačne kupnje.

8. PRAVA KORISNIKA

Korisnik ima pravo pisanim putem (preporučenim pismom) obavijestiti trgovinu u roku od 14 dana od primitka proizvoda o svojoj odluci o odustajanju od kupoprodajnog ugovora, bez navođenja razloga svoje odluke, kao i bez zaračunavanja ikakvih novčanih kazni ili naknada.
Korisnik mora vratiti kupljene proizvode u originalnoj ambalaži i na vlastiti trošak u roku od 30 dana od obavijesti o svojoj namjeri o odustajanju od kupoprodajnog ugovora. Ako korisnik vrati narudžbu na odgovarajući način i u definiranom roku (14 dana) za odustajanje od kupoprodajnog ugovora bez obavijesti trgovini o odustajanju od kupoprodajnog ugovora, smatrat će se da je korisnik odustao od kupoprodajnog ugovora. U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora, online trgovina će vratiti korisniku sve uplate u roku od 30 dana od primitka obavijesti o odustajanju. Sve troškove povratka kupljenih proizvoda snosi korisnik koji je odlučio iskoristiti svoje pravo na odustajanje od kupoprodajnog ugovora.
Ako je predmet kupoprodajnog ugovora proizvod napravljen posebno za korisnika ili izmijenjen za njegove potrebe, proizvod koji po svojoj prirodi ne može biti vraćen (primjerice, proizvod s ograničenim rokom upotrebe ili kojemu je istekao rok upotrebe), korisnik nema pravo na odustajanje od kupoprodajnog ugovora. Korisnik ima pravo koristiti proizvod do trenutka odustajanja od kupoprodajnog ugovora. Međutim, korisnik ima pravo ispitati i testirati proizvod samo u mjeri potrebnoj za ispitivanje kvalitete i stanja proizvoda te na uobičajen način. Prekoračenjem definiranih normi uporabe proizvoda, korisnik gubi pravo na odustajanje od kupoprodajnog ugovora sukladno propisima o odustajanju od kupoprodajnog ugovora.
9. GARANCIJA

Korisnik može obavijestiti prodavatelja o nedostatku kod kupljenog proizvoda i iskoristiti svoje pravo na garanciju sukladno Zakonu o zaštiti prava potrošača (ZVPOt).
Navedeno pravo odnosi se samo na proizvode pod garancijom. Rok garancije naveden je u opisu proizvoda te ovisi o vrsti proizvoda.
Uvjeti i rokovi važenja garancije navedeni su u dodatnom dokumentu o garanciji koji se prilaže uz proizvod. Obaveze po garanciji nisu važeće u slučaju nedostataka proizvoda koji su posljedica nepravilnog korištenja ili nepažljivog rukovanja, mehaničkih oštećenja, oštećenja uzrokovanih višom silom, prirodnim nepogodama itd.
Korisnik ima pravo na reklamaciju proizvoda s nedostatkom samo unutar definiranog roka garancije.
Korisnik je dužan pisanim putem i u definiranom roku obavijestiti prodavatelja o nedostatku proizvoda. Korisnik je dužan točno opisati probleme i navesti svoje konkretne zahtjeve. Prodavatelj ima pravo pregledati proizvod, procijeniti mogući nedostatak i odgovoriti u definiranom roku.
O pitanjima vezano za garanciju pišite nam putem e-maila ili poštom (preporučenim pismom).

10. PRIGOVORI ZBOG NESUKLADNOSTI PROIZVODA

Korisnik može prigovoriti na kupljeni proizvod zbog nesukladnosti ili tehničke greške, prema Zakonu o zaštiti prava potrošača (ZVPOt).
Reklamacija zbog nesukladnosti moguća je za bilo koji kupljeni proizvod bez obzira na garanciju. Korisnik ima pravo na reklamaciju proizvoda zbog nesukladnosti u našoj online trgovini u roku od 2 mjeseca od pojave nesukladnosti ili problema s proizvodom. Po isteku dvije godine od dana kupnje, prigovori zbog nesukladnosti proizvoda neće se uvažiti.
U slučaju navedene vrste prigovora, korisnik je u obavijesti o nesukladnosti dužan detaljno opisati problem i prodavatelju pružiti mogućnost pregleda proizvoda. Ako se nesukladnost (tehnička pogreška) potvrdi, prodavatelj je dužan u najkraćem mogućem roku, ali ne kasnije od 8 dana, uvažiti prigovor korisnika.
Prigovore zbog nesukladnosti šaljite nam putem e-maila ili poštom (preporučenim pismom).

11. PRAVO KORISNIKA NA DETALJNE PODATKE

Korisnik je dužan u razumnom roku, ovisno o sredstvu komunikacije, ali ne kasnije od roka određenog u kupoprodajnom ugovoru ili ponudi, dobiti opće podatke.
Prodavatelj se obvezuje pružiti korisniku sljedeće podatke:
podatke o tvrtki (naziv, pravnu adresu, matični broj)
kontakt podatke za brzu i učinkovitu komunikaciju (e-mail, broj telefona)
podatke o proizvodu ili usluzi koja se kupuje (uključujući uvjete prodaje i garanciju)
rokove isporuke proizvoda (svaki proizvod ili usluga koja se nudi u online trgovini mora se isporučiti u razumnom roku)
uvjete isporuke proizvoda ili pružanja usluge (način, mjesto i rok isporuke)
cijene trebaju biti jasno i jednoznačno naznačene te treba jasno naznačiti uključuje li cijena porez i troškove dostave
način plaćanja i dostave
rok važenja ponude
rok za otkazivanje kupoprodajnog ugovora, uvjeti otkazivanja i mogući troškovi povezani s istim
pojašnjenja načina predaje žalbi i prigovora, uključujući sve kontakt podatke ovlaštene osobe ili službe za korisnike


12. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci se prikupljaju radi vršenja djelatnosti online trgovine i komunikacije između korisnika i prodavatelja u skladu sa zakonima. Prodavatelj je obvezan pridržavati se prava vlasnika, štititi ih od zloupotrebe prilikom prikupljanja i čuvanja osobnih podataka, što je propisano zakonima i standardima zaštite osobnih podataka te djelovati po principu pozitivnog iskustva.
Podatci, koje korisnik unosi u obrazac na stranici online trgovine ili predaje na bilo koji način, povjerljivi su i čuvaju se u skladu s važećim zakonima.
I sam korisnik je odgovoran za zaštitu osobnih podataka.
Vaše osobne podatke prikupljamo prilikom naručivanja proizvoda. Osobni podatci podrazumijevaju bilo koju informaciju koja identificira korisnika: ime i prezime, e-mail itd.
Naša online trgovina koristi Vaše osobne podatke radi ispunjenja sklopljenih kupoprodajnih ugovora ili obrade Vaših narudžbi, u tehničke svrhe od strane administratora web-stranice, radi opće komunikacije s ciljem neposredne prodaje.
Osim toga, prilikom pregledavanja sadržaja stranice naše online trgovine automatski se pohranjuju opći, a ne i osobni podatci (vrsta pretraživača, broj posjetitelja, prosječno vrijeme posjete web-stranici, posjećene stranice). Takvi se podatci koriste isključivo radi ocjenjivanja privlačnosti i posjećenosti naše web-stranice te radi mogućih poboljšanja online trgovine. Vaši podatci se ne analiziraju niti se predaju trećim stranama.
Vi sami odlučujete o predaji svojih osobnih podataka. Podatci se čuvaju toliko dugo koliko su nam potrebni radi poslovanja online trgovine. Kupac ili korisnik dužan je pružiti točne i aktualne podatke. U protivnom trgovina nije odgovorna ispuniti uvjete iz kupoprodajnog ugovora.
Korisnici imaju pravo na pritužbe i uklanjanje negativnih posljedica u slučaju kršenja ili zloupotrebe osobnih podataka.
Prodavatelj posluje u skladu sa zakonima EU (Direktiva EC 95/46/EC, 2002/58/EC, zakonima i konvencijama ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) i zakonima Republike Slovenije.

13. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Online trgovina zadržava pravo na obustavu rada web-stranice ili ograničenje pristupa web-stranici u slučaju tehničkih ili drugih problema, radova i uklanjanja smetnji. Nismo odgovorni za eventualnu štetu i troškove koje korisnik pretrpi zbog prestanka rada, kvarova, smetnji ili problema s radom web-stranice. Mi, kao prodavatelj, ne jamčimo točnost, ispravnost i potpunost sadržaja na web-stranici, i ne snosimo odgovornost za štetu nanesenu korisniku zbog oslanjanja na objavljeni sadržaj. Nismo odgovorni za bilo kakve probleme nastale na korisnikovom hardveru, softveru ili drugim uređajima zbog korištenja web-stranice. Korisnik je dužan imati adekvatnu zaštitu svojih uređaja prije posjete i korištenja web-stranice www.you-need-it.si. Korisnik je odgovoran za zaštitu i povjerljivost podataka za registraciju i podataka za pristup web-stranici (e-mail, lozinka). Odredbe Zakona o zaštiti prava potrošača (ZVPot) o kupoprodajnim ugovorima sklopljenima na daljinu vrijede za odnos između tvrtke i potrošača. Prema ZVPo potrošač je fizička osoba koja prima i koristi proizvode ili usluge izvan svoje profesionalne ili komercijalne djelatnosti.

14. PRITUŽBE

Sve pritužbe na rad naše online trgovine, kao i na obveze prodavatelja prema kupoprodajnom ugovoru i zakonima, šalju se putem e-maila ili poštom (preporučeno poštom) na adresu tvrtke. Za više informacija kontaktirajte nas putem naše e-mail adrese.

15. ISPOSTAVLJANJE ELEKTRONIČKOG RAČUNA

Elektronički račun, kao dokaz o kupnji, šalje se korisniku. Korisniku može u bilo koje trenutku sačuvati taj račun poslan u privitku e-mailu.